Wiktor Soral obronił doktorat

Wiktor Soral obronił doktorat

Serdecznie gratulujemy Wiktorowi Soralowi, absolwentowi studiów dr-anckich w ISS UW, obrony doktoratu p.t. „Jakie aspekty indywidualnego i kolektywnego ‘Ja’ wyznaczają pozytywną samoocenę. Znaczenie perspektywy sprawcy i biorcy” napisanego pod kierunkiem prof. Mirosława Kofty. Streszczenie pracy: http://psych.strony.uw.edu.pl/…/Streszczenie_WiktorSoral.pdf