Doktoranci

Maria Babińska
Krzysztof Kardaszewicz
Agata Kwiatkowska
Beata Małecka-Tepicht

Olga Cojocaru
Sylwia Kapusta
Stefaniya Kavaleuskaya
Aneta Krzyworzeka-Jelinowska
Wiktor Lachowski
Rafał Miśta
Anna Rędzio
Małgorzata Siekierzyńska
Dagmara Szczepańska

Kamila Hernik
Katarzyna Kościesza
Andrzej Turkowski
Agata Żbikowska

Hanna Dębska
Katarzyna Gawryluk
Karolina Małkowska
Marta Marchlewska
Jerzy Olędzki
Bartłomiej Pędziwiatr
Dominika Pszczółkowska
Aneta Sobotka

Mikołaj Biesaga
Ariadna Ciążela
Anna Dolińska
Aleksandra Gołdys
Natalia Kraśniewska
Agnieszka Mulak
Maria Pacuska-Chojecka

Dominika Czerniawska-Szejda
Łukasz Oczkowski
Ewa Patejko
Anna Rosińska
Wiktor Soral

Hanna Dębska

W ISS UW od 2013 r. Prawniczka i socjolożka. Uzyskała tytuł magistra (2009) a potem doktora nauk prawnych, broniąc z wyróżnieniem rozprawę zatytułowaną: „Trybunał Konstytucyjny jako instytucja władzy symbolicznej” (2013), na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończyła również studia licencjackie z socjologii (2012) w Instytucie Socjologii na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Autorka kilkunastu artykułów z socjologii prawa, jak również książki „Prawo, symbol, władza. Społeczne tworzenie Trybunału Konstytucyjnego” (Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2015, w druku).
Zainteresowania naukowe: krytyczna socjologia prawa, socjologia Pierre’a Bourdieu, Trybunał Konstytucyjny, zawody prawnicze, relacje centro-peryferyjne, gender studies.
Tytuł rozprawy doktorskiej: Homo Academicus iuridus. Struktura i geneza akademickiego pola prawnego w warunkach peryferyjności.
Opiekun naukowy/ Promotor rozprawy doktorskiej: dr hab. Tomasz Zarycki, prof. UW.

Dominika Czerniawska-Szejda

W ISS UW od 2011 r. Ukończyła socjologię w Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Pracuje w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego (UW). Jej główne zainteresowania naukowe to socjologia technologii i społeczeństwa, socjologia nauki oraz dynamika społeczności uczących się. Opiekun naukowy/Promotor: prof. Mirosława Marody.

Iwona Gmaj

W ISS UW od 2011 r. Uzyskała dyplom magistra filozofii w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Warszawskim (2009). Zainteresowania naukowe: filozofia i socjologia kultury, socjologia edukacji, feminizm i gender studies, Michel Foucault, nurt postmodernistyczny w naukach społecznych.
Tytuł koncepcji rozprawy doktorskiej: „W co grają pracownicy? Gry szkoleniowe jako praktyka dyskursywna o charakterze edukacyjnym”.
Opiekun naukowy/Promotor: dr hab. Lech Nijakowski, Instytut Socjologii UW.

Natalia Kraśniewska

W ISS UW od 2011 r. Zainteresowania naukowe: tożsamość narodowa, współczesne migracje, stosunki polsko- niemieckie. Absolwentka Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego (2010 r.). Tytuł pracy doktorskiej: „Kształtowanie tożsamości narodowej a integracja społeczna osób polskiego pochodzenia mieszkających w Berlinie”. Opiekun naukowy/Promotor: dr hab. Ewa Nasalska, Instytut Socjologii UW.

Łukasz Oczkowski

W ISS UW od 2011 r. Zainteresowania naukowe: ludność żydowska w okresie PRL, historia państwa Izrael, problemy percepcji i tożsamości polskich Żydów. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego (2011 r.).
Tytuł pracy doktorskiej: „Percepcja państwa Izrael przez polskich Żydów w latach 1948-1970”.
Opiekun naukowy/Promotor: prof. Ireneusz Krzemiński, Instytut Socjologii UW.

Anna Marta Rosińska

W ISS UW od 2011r. Zainteresowania naukowe: handel kobietami, handel ludźmi, organizacje broniące praw człowieka. Absolwentka Instytutu Psychologii Społecznej i Resocjalizacji (2011 r.). Tytuł pracy doktorskiej: „Porównanie działalności dwóch organizacji, La Strada i Reden International, zajmujących się walką z handlem kobietami w Polsce i Danii.” Opiekun naukowy/Promotor: dr hab. Mirosław Górecki.

Wiktor Soral

W ISS UW od 2011 r. Zainteresowania naukowe: psychologia relacji międzygrupowych, social cognition. Absolwent Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego (2011 r.). Tytuł pracy doktorskiej: „Jakie aspekty indywidualnego i kolektywnego „ja” wyznaczają pozytywną samoocenę? Znaczenie perspektywy sprawcy i odbiorcy”. Opiekun naukowy/Promotor: prof. Mirosław Kofta, Wydział Psychologii UW.