Polski Generalny Sondaz Społeczny
Polish General Social Survey
+####################################################################################+
#                                          #
#                          @@@'              #
# ######  `#####  +####`  '####.       '@@@@@@#             #
# #######  ####### .###### `######      +@@@@@@@@@#            #
# ##  ## ##:  ## ##  ##. ##  +#:     :@@@@@@@@@@@@#           #
# ##  ## ##  ;, ##` `` ##.  `     `@@@@@@@@@@@@@@@#          #
# ##  ## .#'    ,###:  .###;      @@@@@@@@@@@@@@@@@@#         #
# ####### :#: ;;;;: #####+  #####+     @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#        #
# ###### :#; ####'  ####.  ####,    @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@+       #
# ##   `## ,,:#'   :##   ,##   @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@+      #
# ##    ##  .#' ##  ## ##  ##   #@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@+     #
# ##    ###  ##' ##; +## ##' '##  '@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@'    #
# ##    #######` `######  ######  ,@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@'   #
# ##     ####+  `####  `####`  `@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@'  #
#                    @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@; #
#                    @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@;#
#                   @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#
#                   #@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#
#                  +@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#
#                  :@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#
#                 `@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#
#                 @@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#
#                 @@; #@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#
#                @@@@`.@` @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#
#                @. #@@@  @@+@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#
#;               `   +@@.#@  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#
#@@;                  +@@@  @+'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#
#@@@@;              @    +@@;@# +@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#
#@@@@@@:             @@    #@@@ #@.+@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#
#@@@@@@@@:            #@: `    #@@@@  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#
#@@@@@@@@@@,           .@@ @@    #@@, @+ #@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#
#@@@@@@@@@@@@,           @@ @@     #@@@@  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#
#@@@@@@@@@@@@@@,          @@ @@, .#    #@@ `@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#
#@@@@@@@@@@@@@@@@.         @@` :@# @@    @@@@@ ,@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#
#@@@@@@@@@@@@@@@@@@.        '@+ @@ @@ #    @@@ @@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#
#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@.       @@ @@ @@` :@#    @@@@` @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#
#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@`      @@ @@ ;@+ @@     @@@ @. `@@@@@@@@@@@@@@@@#
#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@`     @@ +@; @@ @@ @+    @@@@  @@@@@@@@@@@@@@@@#
#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@`    #@: `@@ @@ @@ ;@+    @@' '@ +@@@@@@@@@@@@#
#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@`   ,@@ @@ @@ +@' @@ '    @@@@ `@@@@@@@@@@@@#
#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@`   @@ @@ #@: `@@ @@ @@    @@, @# @@@@@@@@@#
#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@  @@ @@. ,@@ @@ @@ '@'     @@@: @@#@@@@@@#
#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@` :@# @@ @@ #@: `@@      @@.:@  @@@@@#
#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ '@' @@ @@ @@, .@@ @@       @@@  @@'@@#
#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@; @@ @@ @@` :@# @@ @@       `@@:@@ `@#
#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@ @@ '@+ @@ @@ @@,        `@@@ `@#
#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@ +@; @@ @@ @@` :@#         `@@+@@#
#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@, .@@ @@ @@ ;@+ @@          `@@@#
#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@. ,@@ @@ @@ +@; @@ @@           `@#
#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@+ @@ @@ @@: `@@ @@ @@            #
#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@ @@. ,@@ @@ @@ +@'           #
#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@ ;@# @@ @@ #@: `@@           #
#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ '@' @@ @@ @@. ,@@ @@           #
#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@: `@@ @@ @@` :@# @@ @@           #
#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@ @@ '@' @@ @@ @@.           #
#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@ #@; `@@ @@ @@` :@#           #
#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@, .@@ @@ @@ '@+ @@           #
#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@` :@# @@ @@ #@; @@ @@           #
#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@+ @@ @@ @@, .@@ @@ @@           #
#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@ @@` :@@ @@ @@ +@           #
#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@ ;@+ @@ @@ @@, ..           #
#.@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ +@; @@ @@ @@. ,@@            #
# .@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@: `@@ @@ @@ ;@# @@            #
#  ,@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@ @@ +@' @@ @@            #
#   ,@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@ #@: `@@ @@ @             #
#    ,@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@. ,@@ @@ @@              #
#     ,@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@` :@# @@ @@ #@:              #
#      :@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@' @@ @@ @@, .@`              #
#       :@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@ @@` :@# :              #
#        ;@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@ '@+ @@                #
#         ;@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ +@; @@ @@                #
#          ;@@@@@@@@@@@@@@@@@@@, .@@ @@ @@                #
#           '@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@ @@ +                #
#            '@@@@@@@@@@@@@@@@ @@ #@:                 #
#             '@@@@@@@@@@@@@@ @@. ,@@                 #
#              +@@@@@@@@@@@@` ;@# @.                 #
#               +@@@@@@@@@@' @@ '                  #
#                +@@@@@@@@@ @@                   #
#                 #@@@@@@@ @@                   #
#                  #@@@@@ #@                   #
#                   #@@@, .                    #
#                    #@#                     #
#                     #                     #
#                                          #
+####################################################################################+
WWW