Ośrodek Badań nad Zmianą Społeczną i Mobilnością

Zespół Ośrodka Badań nad Zmianą Społeczną i Mobilnością
KIEROWNIK OŚRODKA
dr hab. Tomasz Zarycki, prof. UW
ZESPÓŁ OŚRODKA
ZESPÓŁ STUDIÓW NAD PERYFERYJNOŚCIĄ
KONFERENCJE
  • Konferencja „Polska Wschodnia i Orientalizm” odbyła się ona 31 maja 2012 r. szczegółowy program
Tomy post-konferencyjne
WYBRANE PUBLIKACJE