Ośrodek Badań nad Zmianą Społeczną i Mobilnością

Zespół Ośrodka Badań nad Zmianą Społeczną i Mobilnością
KIEROWNIK OŚRODKA
dr hab. Tomasz Zarycki, prof. UW
ZESPÓŁ OŚRODKA
ZESPÓŁ STUDIÓW NAD PERYFERYJNOŚCIĄ
DOKTORANCI OŚRODKA
 • dr Hanna Dębska
 • mgr Kamila Fiałkowska
 • mgr Kamila Hernik
 • mgr Katarzyna Kościesza
 • mgr Ewa Patejko
 • mgr Dominika Pszczółkowska
 • mgr Andrzej Turkowski
 • mgr Gaweł Walczak
 • mgr Małgorzata Siekierzyńska
PROJEKTY BADAWCZE REALIZOWANE W OSTATNICH LATACH
 • Research grant from the National Science Center (NCN). Project title "Sociological theory of meaning: the field of power and social sciences in processes of semiosis" (Ku socjologicznej teorii znaczenia: pole władzy i nauki społeczne w procesach semiozy) [2016-2019]
KONFERENCJE
 • Konferencja „Polska Wschodnia i Orientalizm” odbyła się ona 31 maja 2012 r. szczegółowy program
WYBRANE PUBLIKACJE