Ośrodek Badania Układów Złożonych i Nowych Technologii

Realizowane projekty badawcze
OBUZ prowadzi współpracę zagraniczną w ramach 4 projektów typu "Collaboration" w 7 programie ramowym Komisji Europejskiej:
Qlectives
Asysst
ICTeCollective
OCOPOMO
Złożone projekty badawcze
Trustweb - Structure, Dynamics and Applications of Social Trust Networks (Struktura, dynamika i zastosowania sieci społecznych opartych na zaufaniu)
Projekt złożony w ramach szwajcarskiego mechanizmu finansowego, w Szwajcarsko-Polskim programie badawczym. Partnerem OBUZ w tym projekcie jest University of Fribourg (Szwajcaria) reprezentowane przez zespół prof. Yi-Cheng Zhanga. W trakcie pracy nad projektem zorganizowano spotkanie robocze 9-10 czerwca w Brukseli, w którym udział brali: Andrzej Nowak i Agnieszka Rychwalska. Projekt został pozytywnie oceniony w analizie formalnej i jest w trakcie oceny merytorycznej.
Ecstacy - Engineering Complex Socio-Technical Adaptive Systems (Projektowanie złożonych, adaptacyjnych systemów techno-społecznych).
Projekt złożony w ramach 7 programu ramowego w konkursie FET Open (Future and Emerging Technologies). Partnerami w projekciesą Imperial College London (WielkaBrytania), Institut des Systemes Complexes Paris Ile de France, Centre National de la RechercheScientifique (Francja), UnitateaExecutivapentruFinantareaInvatamantului Superior, a Cercetarii, DezvoltariisiInovarii (Rumunia). Praca nad projektem została rozpoczęta na spotkaniu roboczym 11 czerwca w Brukseli, w którym udział wzięli Andrzej Nowak i Agnieszka Rychwalska. Projekt został odrzucony ze względu na błędy formalne; w 2011r planowane jest ponowne jego złożenie po uwzględnieniu poprawek formalnych.
FuturICT - to prestiżowy projekt koordynujący instytucje ubiegające się o Flagship Grant w zakresie ICT.
OBUZ jest jedną z 2 instytucji w Polsce biorących udział w przygotowaniu projektów Flagship. Prof. Andrzej Nowak został zaproszony do ScientificAdvisory Board projektu FuturICT. Zasady funkcjonowania grantów Flagship, jak również procedura ubiegania się o projekty koordynujące składanie wniosków Flagship przedstawiona została na warsztatach organizowanych przez Komisję Europejską 9-10 czerwca w Brukseli o tytule: "SCIENCE & POLICY FORUM on FET Flagships". Z OBUZ w warsztatach wzięli udział Andrzej Nowak i Agnieszka Rychwalska. Po części oficjalnej odbyło się spotkanie robocze partnerów w projekcie FuturICT. Projekt jest w trakcie oceny merytorycznej.
Badania statutowe
W 2010 roku w ramach badań statutowych realizowane były w Ośrodku cztery tematy:
  1. Wojciech Borkowski: Samoorganizacja dynamicznych układów złożonych
  2. Andrzej Nowak: Rola rzadkich zdarzeń w dynamice procesów społecznych
  3. Agnieszka Rychwalska: Analiza sieci korelacji między aktywnością struktur mózgowych w trakcie percepcji Gestaltu
  4. Katarzyna Winkowska-Nowak: Matematyczne podstawy zastosowań układów złożonych do nauk społecznych
Naukowe kontakty zagraniczne ośrodka OBUZ w 2010 roku
Przyjazdy gości
23-26 Listopad 2010 - Profesor David Bree 9-17 Grudzień 2010 - Profesor David Bree
Wyjazdy pracowników jednostki w ramach wspólnie prowadzonych badań
03-05 Luty 2010 - Spotkanie rozpoczynające projekt międzynarodowy OCOPOMO w Koblencji. Wyjechali: Prof. dr hab. Andrzej Nowak, dr Ryszard Praszkier, mgr Wiesław Bartkowski, Tomasz Wróblewski 02-03 Marzec 2010 - Wyjazd do Koszyc w ramach projektu OCOPOMO. Przygotowanie do modelowania polityki energetycznej regionu. Wyjechali: Tomasz Wróblewski 15-16 Kwiecień 2010 - Wyjazd do Neapolu w ramach projektu OCOPOMO. Wyjechali: Tomasz Wróblewski, mgr Magdalena Roszczyńska-Kurasińska 10-15 Październik 2010 - Wyjazd do Koblencji w ramach projektu OCOPOMO. Modelowanie polityki energetycznej Koszyc oraz opracowanie przypadków użycia powstającej platformy IT. Wyjechali: dr Wojciech Borkowski i mgr Marta Kacprzyk. 18-22 Październik 2010 - Wyjazd do Manchesteru w ramach projektu OCOPOMO. Modelowanie polityki energetycznej Koszyc na platformie DRAMS. Wyjechali: mgr Marta Kacprzyk. 06-10 Grudzień 2010 - Wyjazd do Neapolu w ramach projektu OCOPOMO. Modelowanie polityki energetycznej Koszyc. Wyjechali: Prof. dr hab. Andrzej Nowak i mgr Marta Kacprzyk
Kongresy, sympozja, konferencje
28-29 stycznia 2010, Paryż - wyjazd na konferencję QualityCommons Andrzeja Nowaka, Michała Ziembowicza, Karoliny Lisieckiej, Katarzyny Samson 25 luty 2010, Warszawa - Ryszard Praszkier, konferencja na temat innowacji w oświacie, wystąpienie "Innowacje społeczne w Polsce" 5 marca 2010, Warszawa - Stowarzyszenie Szkoła Liderów, Ryszard Praszkier - "Teoria zmiany społecznej: małe tworzy wielkie" 25 marca 2010 - Wyjazd do Brukseli na warsztat COSI-ICT cluster workshop Michała Ziembowicza. 13-14 maja 2010, Warszawa - Konferencja "Pytania, które zadawał Robert Zajonc", ISS UW - Andrzej Nowak , "A model of affect cumulating with and without awareness" 24-27 czerwca, Boston - Wyjazd na konferencję IACM-2010 Andrzeja Nowaka, Wojciecha Borkowskiego, Lan Bui-Wrzosińskiej, Katarzyny Samson: Katarzyna Samson and Andrzej Nowak "Linguistic Signs of Destructive and Constructive Processes in Conflict" Dean G. Pruitt and Andrzej Nowak "Attractor Landscapes and Reaction Functions in Escalation and De-Escalation" Lan Bui-Wrzosinska, Andrzej Nowak and Urszula Strawinska "Behavioral Repertoire in Conflict Escalation: Dimensions of Dispute and Conflict Escalation" Daniel Druckman and Andrzej Nowak "Modelling Intergroup Conflict Escalation and De-Escalation" Andrzej Nowak, Wojciech Borkowski, Wouter de Raad "Mixing cultures acculturation" 3 sierpnia 2010, Londyn - Andrzej Nowak, Katarzyna Samson, Wiesław Bartkowski - "How to win a quality game?" 10-14 sierpnia 2010 - The 4th China-Europe Summer School on Complexity Sciences, Szanghaj, Chiny. Wystąpienie: "Cognitive Capabilities and Information Technologies" A. Nowak. Udział: A. Rychwalska, W. Bartkowski. 10 wrzesień września 2010, Helsinki - Andrzej Nowak - "Social dynamics of mobile communication: preliminary findings" 13 - 17 września 2010, Lizbona - Wyjazd na konferencję ECCS-2010 Nowak, A., Lisiecka, K., Samson, K. & Ziembowicz, M. The dynamics of quality negotiations, poster Wojciech Borkowski and Andrzej Nowak "Social inflence model of language competition" Wiesław Bartkowski "Using interactive computer visualization of complex phenomena for Teaching Negotiation. Demonstration of an Attractor Software Platform" 8-9 październik 2010, Jadwisin ? konferencja "Różne Oblicza Psychologii Osobowości", Andrzej Nowak "Synchronizacja dynamiki jako społeczna podstawa różnic indywidualnych 18 październik 2010, Maryland ? wyjazd: Andrzej Nowak, Michele Gelfand, Lan Bui-Wrzosinska, Wojciech Borkowski, Wouter de Raad .Multidisciplinary University Research Initiative: Computational Models of Culture and Negotiation . Conflict, Negotiation and Culture, University of Maryland 22 październik 2010, Katowice - Wojciech Borkowski, Nauka a technologie informacyjne (2010). Humanistyczne Konteksty Technopolu 4-5 grudzień 2010, Cieszyn - Wojciech Borkowski, Andrzej Nowak, O innowacjach nieco teoretycznie. VI Warsztaty Memetyczne Ryszard Praszkier - Laboratorium Psychoedukacji, Psychologiczne Aspekty Zarządzania: - 9 stycznia 2010, Teorie zmiany społecznej - 20 czerwca 2010, j.w. - 19 grudnia 2010, j.w. Ryszard Praszkier - Akademia im. Leona Koźmińskiego - 15 stycznia 2010, Teorie zmiany społecznej - 27 listopada 2010, Teorie zmiany społecznej
Publikacje
Nowak Andrzej, Borkowski Wojciech, Winkowska-Nowak Katarzyna red., Układy złożone w naukach społecznych, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, 2010, http://www.gandalf.com.pl/a/nowak-andrzej-borkowski-wojciech/ Praszkier, R., Nowak, A., Coleman, P. (2010). Social Entrepreneurs and Constructive Change: The Wisdom of Circumventing Conflict. "Peace and Conflict", 16: 153-174. Praszkier, R., Nowak, Zabłocka-Bursa, A. (2009). Social Capital built by Social Entrepreneurs and the specific Personality Traits that Facilitate the Process. "Psychologia Społeczna", 4 (1-2): 42-54. Zablocka-Bursa, A. (2010). Social change developed by social entrepreneurs. Unpublished doctoral dissertation, Institute for Social Studies, University of Warsaw, Warsaw. Nowak, A., Samson, K. Lisiecka, K. Ziembowicz, M. (2011), Lovely weather, isn't it? On social dynamics of quality judgment. Praszkier, R., Nowak, A. (2012). Social Entrepreneurship: Theory and Practice. New York: Cambridge University Press.