Nagrody dla Agaty Zysiak

Nagrody dla Agaty Zysiak

Gratulujemy Agacie Zysiak wyróżnienia jej książki „Punkty za pochodzenie” http://www.nomos.pl/products/154/p/707 nagrodą za debiut książkowy https://www.coleurope.eu/news/bronislaw-geremek-prize-2017-awarded-dr-krzysztof-boroda oraz nominacji do narody za książkę historyczną im. Moczarskiego http://wyborcza.pl/7,155501,22506047,nagroda-historyczna-mo…