Konfernecja „Polska Wschodnia i Orientalizm”

KONFERENCJA „POLSKA WSCHODNIA ORIENTALIZM”

Ośrodek Badań nad Zmianą Społeczną i Mobilnością ISS UW zorganizował konferencję „POLSKA WSCHODNIA i ORIENTALIZM”. Odbyła się ona 31 maja 2012 r.(czwartek), Nowy gmach BUW, ul. Dobra 56/66, sala 256

Program

10.00 – Powitanie uczestników konferencji – prof. dr hab. Renata Siemieńska – Dyrektor Instytutu Studiów Społecznych UW im. Profesora B. Zajonca

10.10 – 10.30 – dr hab. Tomasz Zarycki prof. UW – Polskie spojrzenia na wschód wewnętrzny i zewnętrzny w oglądach krytycznych – uwagi wstępne.

10. 30 – 10.50 – prof. Ihar Babkou – Teoria postkolonialna i pogranicze wschodnio-europejskie: wzajemne przewartościowanie.

10.50 – 11.10 – prof. dr hab. Bohdan Jałowiecki – Polskie granice.

11.10 – 11.30 Dyskusja

11.30 – 11.50 Przerwa kawowa

11.50 – 12.10 – prof. Mykoła Riabczuk – Wschodnio-słowiańska „Umma” i problem emancypacji. O „słabej” tożsamości Białorusinów i Ukraińców.

12.10 – 12. 30 – dr Nelly Bekus – Wizje polskości w białoruskim dyskursie kulturowym. Uwarunkowania cywilizacyjne i polityczne.

12.30 – 12.50 – prof. dr hab. Joanna Kurczewska – Nowe patriotyzmy i stare peryferie

12.50 – 13.10 – Dyskusja

13.10 – 13. 40 Lunch

13. 40 – 14. 00 – dr hab. Agnieszka Kolasa-Nowak – Użyteczność obrazu Polski wschodniej w dyskursie akademickim i publicznym

14. 00 – 14. 20 – dr Dariusz Skórczewski – Melancholia ‚dyskursu kresoznawczego’, czyli dlaczego Polacy potrzebują postkolonialnej terapii (a polscy badacze literatury – postkolonialnej teorii)”?

14. 20 – 14. 40 – dr hab. Dariusz Wojakowski prof. AGH – „Kresowe ideologie” mieszkańców lokalnych społeczności Polski Wschodniej.

14.40 – 15. 00 – Dyskusja i podsumowanie konferencji.