ROZWÓJ – REGION – SPOŁECZEŃSTWO

katowice

„ROZWÓJ – REGION – SPOŁECZEŃSTWO”

Z okazji Jubileuszu Profesora Bohdana Jałowieckiego

pod redakcją Grzegorza GORZELAKA, Marka S.SZCZEPAŃSKIEGO i Tomasza ZARYCKIEGO

Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego, Uniwersytet Warszawski
Instytut Socjologii, Uniwersytet Śląski
Warszawa-Katowice 1999

Wydawnictwa Europejskiego Instytutu Rozwoju Regionalnego i Lokalnego
© Copyright by Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego, Uniwersytet Warszawski, 1999
ISBN 83-87479-13-6
SPIS TREŚCI

Grzegorz Gorzelak
Bohdan Jałowiecki — uczony podróżny

Marek S. Szczepański
Bohdan — szkicowanie portretu

I. Rozwój

Aleksander Łukaszewicz
Państwo – gospodarka – społeczeństwo obywatelskie. Refleksje o szansach i zagrożeniach

Grzegorz Gorzelak
Historia – transformacja – przyszłość (szkic o strukturze polskiej przestrzeni i jej zmianach)

Jerzy Kołodziejski
Strategia równoważenia rozwoju miast polskich w perspektywie integracji przestrzeni europejskiej

Marek S. Szczepański
Tożsamość regionalna – w kręgu pojęć podstawowych i metodologii badań

Tomasz Zarycki
Trwałość historycznych struktur przestrzennych na przykładzie polskiej przestrzeni politycznej

II. Region

Władysław Misiak
„Regional Science” problematyka regionów przygranicznych

Jacek Wódz, Kazimiera Wódz
Górny Śląsk widziany z perspektywy dynamiki przemian polskiej świadomości narodowej

Antoni Kukliński
Nowa struktura przestrzeni europejskiej jako przezwyciężenie dziedzictwa żelaznej kurtyny

Jacek Szlachta
Model polityki rozwoju regionalnego Szkocji

Anna Barska
Organizacja i doświadczania społecznej przestrzeni w Maghrebie

III. Społeczeństwo

Maria Halamska
Specyfika polskiej agramości końca XX wieku

Janusz Hryniewicz
Ograniczenia sprawności demokratycznego przywództwa

Paweł Starosta
Uczestnictwo polityczne mieszkańców wsi i małych miast w Bułgarii, Polsce Rosji

Andrzej Sadowski
Identyfikacja terytorialna Polaków na pograniczach

Jean-Luc Piermay, Jacek Wódz
Marginalizacja społeczna w mieście. Kilka uwag na temat możliwości rozwiązania problemu poprzez specjalny system zarządzania miastem

Jerzy Chłopecki
Życie publiczne – sfera moralnie obojętna

IV. Bibliografia prac Bohdana Jałowieckiego