Ryszard Praszkier

dr hab. Ryszard Praszkier
STANOWISKO/POSITION

adiunkt

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE/RESEARCH INTERESTS

Areas of research
1) The properties of social networks that support profound, peaceful social transitions; the cases of the Polish underground Solidarity and the American Civil Rights Movement.
2) Researching the peace process in the Basque Country: what was the civil society’s contribution to the abandonment of violence by ETA?
3) The social change dynamics facilitated by social entrepreneurs through the lenses of complexity theory: how creative bottom-up ideas ignite autocatalytic processes which empower people and societies, leading to the emergence of an immense impact on higher levels.

Additional areas of interest
1) Social SYNC: how brains, individuals, groups and societies synchronize.
2) Social Entrepreneurship

ACADEMIC BIO 01 2014 Jan Ryszard Praszkier bio academic

WYKSZTAŁCENIE/EDUCATION

  • Habilitation Degree (dr. hab.), Psychology Department, University of Warsaw
  • Doctorate at Psychology Department, University of Warsaw

BADANIA/RESEARCH

Polish coordinator of the EU grant EFESEIIS, Enabling the flourishing and evolution of social entrepreneurship for innovative and inclusive societies

PUBLIKACJE/PUBLICATIONS

• KSIĄŻKI AUTORSKIE / AUTHORED BOOKS
Praszkier, R. (1992). Zmieniać nie zmieniając. Ekologia problemów rodzinnych. Warszawa: WsiP.

• KSIĄŻKI POWSTAŁE WE WSPÓŁAUTORSTWIE / CO-AUTHORED BOOKS
Praszkier, R., Nowak, A. (2012). Social Entrepreneurship: Theory and Practice. New York: Cambridge University Press
Praszkier, R., Nowak, A. (2012). Przedsiębiorczość społęczna: teoria i praktyka. Warzawa: Wolters Kluwer.

• ARTYKUŁY W RECENZOWANYCH CZASOPISMACH MIĘDZYNARODOWYCH / PAPERS IN INTERNATIONAL PEER-REVIEWED JOURNALS
Praszkier, R., Nowak, A., Coleman, P. (2010). Social Entrepreneurs and Constructive Change: The Wisdom of Circumventing Conflict. Peace and Conflict, 16: 153–174.
Praszkier, R., Nowak, A., & Zablocka-Bursa, A. (2009). Social Capital built by Social Entrepreneurs and the specific Personality Traits that Facilitate the Process. Social Psychology [Psychologia Społeczna], 4(1-2), 42–54.

• ARTYKUŁY W INNYCH CZASOPISMACH / PAPERS IN OTHER JOURNALS
Praszkier, R. & Nowak, A. (2005). Zmiany społeczne cpod wpływem działalności przedsiębiorców społecznych. Trzeci Sektor, 2: 140-157.
Praszkier, R. (2005). Zwykli ludzie czy herosi? Motywacje przedsiębiorców społecznych. Trzeci Sektor, 4: 35-42.
Praszkier, R. (2007). Enklawy modernizacji Polski. Jak powstają, jak działają, czy są wzorcem i drogą rozwoju całego kraju? W poszukiwaniu kompasu dla Polski; po II Kongresie Obywatelskim. Gdańsk: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, 37-38.
Praszkier, R. (2011). Czy Polska może być liderem innowacyjności społecznej? Jakich metakompetencji potrzebują Polacy? Gdańsk: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, 79-83.

• ROZDZIAŁY W KSIĄŻKACH / BOOK CHAPTERS
Praszkier, R., Nowak, A. (2012). Social Entrepreneurship: paving the way for peace. In: Bartoli, A., Mampilly, Z., Nan, S. A. (Eds.): Peacemaking: A Comprehensive Theory and Practice Reference, pp 159 -167. Santa Barbara, Ca: Praeger Publishers.
Praszkier, R. (2012). Social entrepreneurs open closed worlds: the transformative influence of weak ties. In: Nowak A., Bree, D. and Nowak-Winkowska, K (Eds.) Complex Human Dynamics. From Mind to Societies, pp 111-129. New York: Springer.
Zabłocka-Bursa, A., Praszkier, R. (2012). Social change initiated by social entrepreneurs. W: A. Nowak, D. Bree, K. Winkowska-Nowak (red.). Complex human dynamics. From minds to societies. pp 153-170. New York Springer.