Marta Łazarowicz-Kowalik

Marta Łazarowicz-Kowalik
STANOWISKO/POSITION
ZAINTERESOWANIA BADAWCZE/RESEARCH INTERESTS

www

WYKSZTAŁCENIE/EDUCATION

BADANIA/RESEARCH

PUBLIKACJE/PUBLICATIONS