Magda Jagielska

Magda Jagielska
STANOWISKO/POSITION

Asystent naukowy

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE/RESEARCH INTERESTS

– Psychologia emocji/ Psychology of emotions
– Samoregulacja/ Self-regulation
– Adopcja innowacji/ Adoption of innovations
– Innowacje społeczne/ Social innovations

CV ENG
CV PL

WYKSZTAŁCENIE/EDUCATION

10.2010 – now: Międzywydziałowe studia doktoranckie, Uniwersytet Warszawski/ Interdisciplinary Postgraduate Doctoral Studies, University of Warsaw
Specjalizacja: Psychologia emocji I motywacji/ Specialization: Psychology of emotions and motivation

09.2009 – 06.2010: Katholieke Universiteit Leuven, Belgium
Specjalizacja: Psychologia biznesu I marketing/ Specialization: Business psychology and marketing

10. 2007 – 09.2011: Psychologia, magister, Uniwersytet Warszawski/ Psychology, M.A. University of Warsaw, diploma with distinction
Specjalizacja: Psychologia emocji I motywacji/ Specialization: Psychology of emotions and motivation

10.2004 – 09.2009: Socjologia, magister, Uniwersytet Warszawski/ Sociology, M.A. University of Warsaw, diploma with distinction
Specjalizacja: Negocjacje I rozwiązywanie konfliktów/ Specialization: Conflict resolution and negotiations

BADANIA/RESEARCH

– Doctoral project on self-regulatory skills and ego-depletion
– Researcher at national and international grants on social influence and social innovation

Granty
01.2013 – obecnie: The theory of regulatory impact of social influence – grant badawczy NCN
01.2013 – obecnie: MD – Emergence by Design grant europejski
06.2011 – 12.2012: Model of Innovation Transfer – project dla Ośrodka Przetwarzania Informacji.
06.2012 – 12.2012: ICTeCollectives (Harnessing ICT-enabled Social Collective Behaviour) grant europejski

PUBLIKACJE/PUBLICATIONS

– Nowak, A., Bartkowski, W., Samson, K., Kacprzyk, M., Roszczyńska-Kurasińska, M., Rychwalska, A., (2013) No Need For Speed: Modelling Trend Adoption in Heterogenous Population, Advances in Complex Systems, Advances in Complex Systems, 16, 1350025 DOI: 10.1142/S0219525913500252
– Borkowski, W., Jagielska, M., Łucznik, K. (2013) O potrzebie jednolitej I przyrodniczej teorii zmian kulturowych, Zeszyt memetyczny nr 14, ISBN 978–83–87248–18–5, ISSN 2081 – 397 X
– Jagielska, M., Łucznik, K. (2013) Taniec jako medium przekazu memetycznego, Zeszyt memetyczny nr 14, Wydawnictwo Uniwersytetu śląskiego, 01.02.2013, ISBN 978–83–87248–18–5, ISSN 2081 – 397 X
– Jagielska, M. (2012) Innowacje kulturowe dostępne dla nielicznych – Rola nowych memów w świetle teorii Pierre’a Bourdieu, Zeszyt memetyczny nr 13, Wydawnictwo Uniwersytetu śląskiego, 01.02.2012, ISBN 978–83–87248–17–8, ISSN 2081 – 397 X