Zespół

Ośrodek Badań nad Społecznymi Problemami Płci
Ośrodek Badań nad Zmianą Społeczną i Mobilnością
Ośrodek "Centrum Wyzwań Społecznych"
 
Ośrodek Badań Politycznych
Ośrodek Badań Psychologicznych
Ośrodek Badań Socjologicznych
Ośrodek Badań Ekonomicznych
  • Maciej Tymiński (kierownik)
Ośrodek Badań Układów Złożonych i Nowoczesnych Technologii

Ośrodek Badań Socjologicznych

Kierownik: p.o. kierownika Tomasz Jerzyński

www

 

 

Ośrodek Badań Psychologicznych

Kierownik: Mirosław Kofta

www

 

 

Ośrodek Badań Ekonomicznych

Kierownik: Maciej Tymiński

www

 

 

Ośrodek Badań Politycznych

Kierownik: Mira Marody

www

 

 

Ośrodek Badania Układów Złożonych i Nowych Technologii

Kierownik: Andrzej Nowak

www

 

 

Ośrodek Badań nad Zmianą Społeczną i Mobilnością

Kierownik: Tomasz Zarycki

www

 

 

Ośrodek Badań Interdyscyplinarnych nad Społecznymi Problemami Płci

Kierownik: Renata Siemieńska

www

 

 

Międzyinstytutowa Pracownia Badań Porównawczych nad Systemami Wartości ISS – IS UW

Kierownik: Renata Siemieńska

www