Misja ISS

Misja ISS

Instytut Studiów Społecznych (ISS UW)

Instytut Studiów Społecznych (ISS) działający przy Uniwersytecie Warszawskim jest afiliowany przez Institute for Social Research (University of Michigan, Ann Arbor). ISS jako instytut badan interdyscyplinarnych skupia naukowców z obszaru socjologii, psychologii, ekonomii oraz nauk politycznych.

Głównymi celami ISS są:

1. obserwacja procesów społecznych, politycznych oraz ekonomicznych zachodzących w społeczeństwach zmierzających od systemu totalitarnego w kierunku demokracji i gospodarki rynkowej,
2. rozwijanie podejścia interdyscyplinarnego w badaniu powyższego procesu,
3. rozwijanie międzynarodowej współpracy badawczej w dziedzinie nauk społecznych poprzez:

 • wymianę doświadczeń naukowych pomiędzy badaczami z Polski, krajów Europy Wschodniej, Stanów Zjednoczonych oraz innych krajów Zachodnich na drodze wzajemnych wizyt, konferencji naukowych, warsztatów i kursów wakacyjnych,
 • wspólne badania prowadzone przez instytuty naukowe znajdujące się w poszczególnych krajach,
 • analizę porównawczą różnych perspektyw teoretycznych rozwijanych w odmiennych społeczno-kulturowych i polityczno-ekonomicznych systemach,
 • tworzenie centralnego banku wymiany informacji w dziedzinie nauk społecznych pomiędzy naukowcami ze Wschodniej Europy i innych krajów świata,
 • wypracowanie standardowej metody zbierania i przetwarzania danych,
 • zapewnienie najlepszych form podwyższania kwalifikacji studentów i młodych pracowników naukowych.

Działalność ISS dotyczy przede wszystkim:

 • badań interdyscyplinarnych i międzykulturowych,
 • rozwijania aktualnych teorii i tworzenie nowych modeli teoretycznych mających na celu integracje danych empirycznych,
 • tworzenie standardowych narzędzi i metod analizy danych dla badan porównawczych,
 • szkolenie studentów i młodych pracowników naukowych.
 • ISS prowadzi badania sondażowe związane ze zjawiskami społecznymi, politycznymi oraz ekonomicznymi.