Kontakt

Instytut Studiów Społecznych im. Profesora Roberta B. Zajonca
Uniwersytet Warszawski

ul. Stawki 5/7
00-183 Warszawa

tel. (+48 22) 831 51 53,  554 97 30, fax (+48 22) 831 49 33

Kierownik sekretariatu: Aneta Maciągowska , pokój 421 za szklanymi drzwiami