Archiwum Danych Społecznych

Archiwum Danych SpołecznychArchiwum Danych Społecznych działa w ramach Umowy o wspólnym prowadzeniu programu badawczego w zakresie archiwizacji danych społecznych, zawartej między Uniwersytetem Warszawskim a Instytutem Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, dnia 8 grudnia 2003 roku.

 

Podstawowymi celami programu badawczego są:
  • współtworzenie strategii rozwoju programu badawczego „archiwizacja danych społecznych”
  • nabywanie, rozwijanie, archiwizowanie i udostępnianie danych i dokumentacji służących kształceniu i badaniom w zakresie badań społecznych
  • programów szkoleniowych w powyższym zakresie
  • współpraca w celu pozyskiwania środków na realizację wyżej wymienionych przedsięwzięć.

Projekt badawczy jest realizowany w ramach działalności Ośrodka Badań Socjologicznych Instytutu Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. W ramach programu, Instytut Studiów Społecznych opracował standardy przygotowania zbiorów danych i dokumentacji oraz w porozumieniu z Instytutem Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, przygotował zasady deponowania danych i funkcjonowania samego Archiwum.

Od początku istnienia Instytutu, ważnym zadaniem ISS jest propagowanie i rozwijanie najlepszych standardów metodologicznych w zakresie zbierania, archiwizowania i przetwarzania danych społecznych, co umożliwia współpracę polskich naukowców z badaczami z innych krajów w ramach projektów porównawczych a także upowszechnianie wyników prowadzonych w Polsce badań w międzynarodowej społeczności uczonych. W tym obszarze szczególnie ważnym działaniem Instytutu jest prowadzenie i ciągła rozbudowa internetowego Archiwum Danych Społecznych. To unikalne repozytorium danych ilościowych pełni coraz istotniejszą rolę w rozwoju infrastruktury badań społecznych w Polsce, gwarantując swobodny dostęp do baz danych z najbardziej prestiżowych projektów międzynarodowych i krajowych (ISSP, ESS, WVS, PGSS, Diagnoza społeczna etc.).

W roku 2014 udostępniono dwa zbiory danych:

1) Zoom na Uniwersytety Trzeciego Wieku; Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”;

2) Struktura społeczna w Polsce: POLPAN 2008; Zespół Porównawczych Analiz Nierówności Społecznych, IFiS PAN.

W 2014 ADS zarejestrowało 4385 pobrań zbiorów danych i dokumentacji oraz miał 11483 zarejestrowanych użytkowników.

Przejdź do strony projektu