Aktualności

Aktualności

ISS otrzymał kategorię „”A”

Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN) dokonując oceny dorobku placówek naukowych w Polsce za lata 2013-2016 przyznał Instytutowi Studiów Społecznych im. Profesora Roberta Zajonca kategorię „A”, potwierdzając tym samym wysoki poziom prowadzonych w ISS badań i jego znaczący potencjał naukowy. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do uzyskania tej doskonałej oceny Instytutu!

Read more

Zaproszenie na konferencję „”Sport in Health Policy”

ISS UW zaprasza na międzynarodową konferencję „Sport in Health Policy” organizowaną 16 października br. przez Centrum Wyzwań Społecznych UW pod patronatem Ministerstwa Sportu i Turystyki i najprawdopodobniej Ministerstwa Zdrowia. Główny celem konferencji będzie omówienie problemu koordynacji pomiędzy profilaktyką zdrowotną a prowadzonymi na różnych szczeblach publicznymi politykami sportowymi. Konferencja na której występować będą wyłącznie specjaliści z zakresu wspomnianych dziedzin będzie miała …

Read more

ISR ustanowił „„”University of Warsaw Social Science Scholars Exchange Fund”

Eugene Burnstein, profesor psychologii społecznej i wybitny emerytowany badacz Institute for Social Research (ISR) na University of Michigan wraz ze swoją żoną Marthą Burnstein ustanowili w ISR „Fundusz wymiany naukowców społecznych z Uniwersytetem Warszawskim”. W przekonaniu fundatorów związanych od lat z ISS, ich Fundusz powinien ustabilizować i zinstytucjonalizować wymianę studentów między obiema instytucjami. Czytaj więcej

Read more

Warszawska Szkoła Analizy Danych (WSAD)

Rusza „Warszawska Szkoła Analizy Danych” (WSAD), wspólny projekt COME UW, ICM UW i ISS UW. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Udział we WSAD jest całkowicie bezpłatny a w przypadku doktorantów UW premiowany punktami ECTS. Zajęcia będą odbywały się w języku angielskim. Szczegóły na stronie: http://www.wsad.uw.edu.pl/

Read more

Ideologies of Eastness in Central and Eastern Europe

Tomasz Zarycki Ideologies of Eastness in Central and Eastern Europe Routledge, 2014 Chapter abstracts  This book explores how the countries of Eastern Europe, which were formerly part of the Soviet bloc have, since the end of communist rule, developed a new ideology of their place in the world. Drawing on post-colonial theory and on identity discourses in the writings of …

Read more

POLPAN 2008

Archiwum Danych Społecznych udostępniło nowy zbiór. „Struktura społeczna w Polsce: POLPAN 2008”; Zespół Porównawczych Analiz Nierówności Społecznych, IFiS PAN.

Read more

Konferencja „”Complexity of Large Scale Phenomenon”.

ISS UW zaprasza do udziału w konferencji „Complexity of Large Scale Phenomenon”. Konferencja odbędzie się dnia 12 grudnia 2013 r. (czwartek) w godz. 10.00-14.00 w sali 315 w budynku Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego (BUW), ul. Dobra 56/66, Warszawa. Prosimy o potwierdzenie Państwa udziału do dnia 10 grudnia br. na adres: issinfo@iss.uw.edu.pl Program konferencji: PROGRAM-COMPEXITY2013

Read more

Peryferyjność krajów i regionów: wymiary zależności i autonomii

ISS UW zaprasza do udziału w konferencji „Peryferyjność krajów i regionów: wymiary zależności i autonomii”. Konferencja odbędzie się dnia 4 grudnia 2013 r. (środa) w godz. 13.00-18.00 w sali 256 w budynku Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego (BUW), ul. Dobra 56/66, Warszawa. Prosimy o potwierdzenie Państwa udziału do dnia 29 listopada br. na adres: issinfo@iss.uw.edu.pl Program konferncji: Konferencja Peryferyjnosc Krajow i Regionow

Read more

Konferencja ”Psychologia a Socjologia: Odmienności, spory, wzajemne inspiracje”

Zapraszamy do udziału w konferencji „Psychologia a Socjologia: Odmienności, spory, wzajemne inspiracje” organizowanej przez ISS UW pod patronatem Polskiego Towarzystwa Socjologicznego (PTS) oraz Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej (PSPS). Konferencja odbędzie się dnia 5 grudnia 2013 r. (czwartek) w godz. 10-16.30 w Sali Balowej Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich przy ul. Krakowskie Przedmieście 32. Prosimy o potwierdzenie Państwa udziału w konferencji do dnia 2 …

Read more

Polska Wschodnia i Orientalizm

Tomasz Zarycki (red.) Polska Wschodnia i Orientalizm Scholar Warszawa 2013 Książka zbiera krytyczne analizy obrazów Polski Wschodniej i jej wschodnich sąsiadów, tworzonych w tej części kontynentu. Autorzy, intelektualiści i uczeni wywodzący się z tego regionu, rozważają problemy wzajemnej percepcji krajów Europy Środkowej i Wschodniej, rysując szeroki kontekst teoretyczny, geopolityczny oraz historyczny. Zastanawiają się nad funkcjami obrazów tych obszarów, analizują tworzone …

Read more

Granty NCN dla pracowników ISS

Na listach rankingowych projektów zakwalifikowanych do finansowania przez Narodowe Centrum Nauki znalazła się w tym roku trójka pracowników ISS. Wszystkie trzy projekty zdobyły dofinansowanie w ramach konkursów ogłoszonych przez NCN 15 marca 2012 roku dla grupy Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce (HS).   Zakwalifikowane projekty: mgr Karolina Lisiecka – „Dynamika interakcji w zespołach zadaniowych komunikujących się za pośrednictwem synchronicznych …

Read more

Young People in the World of Consumption

„Young People in the World of Consumption„, an event organized to discuss the phenomenology of youths on a leash, branding for generation Y and whether it makes sense to talk about youth anymore, organized by the Institute for Social Studies (ISS UW), Polish Society of Market and Opinion Researchers (PTBRiO) and ESOMAR will be held on Friday, 21 June 2013 …

Read more

Konferencja „Innowacje społeczne w polityce miast i działalności trzeciego sektora”

Konferencja „Innowacje społeczne w polityce miast i działalności trzeciego sektora – jako sposoby przeciwdziałania/ zapobiegania wykluczeniu” odbędzie się w dniu 13 maja 2013 roku na Uniwersytecie Warszawskim, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, budynek dawnego CIUW-u, I piętro, s. 106. Celem konferencji jest prezentacja wyników badań prowadzonych w ramach międzynarodowego projektu „WILCO. Lokalne innowacje polityki społecznej na rzecz spójności” (www.wilcoproject.eu) współfinansowanego przez …

Read more

Odnowienie pamięci: pamięć i społeczeństwo w Europie Środkowo-Wschodniej

W dniach 3-4 maja 2013 odbędzie się w Mińsku Białoruskim konferencja „Odnowienie pamięci: pamięć i społeczeństwo w Europie Środkowo-Wschodniej”. ISS UW jest partnerem jej organizatorów a wśród prelegentów jest kilku przedstawicieli Uniwersytetu Warszawskiego. Poza nimi wstąpi szereg znanych badaczy z Białorusi, Litwy, Rosji i Ukrainy.   Szczegółowy program w załączonym linku http://palityka.org/2013/04/pragrama-mizhnarodnaj-kanferencyi-adnaulenne-gistoryi/

Read more

Równość kobiet i mężczyzn na rynku pracy: oczekiwania i rzeczywistość

Ośrodek Interdyscyplinarnych Badań nad Płcią i Sytuacją Kobiet Instytutu Studiów Społecznych im. prof. R. B. Zajonca UW, Katedra UNESCO Kobiety – społeczeństwo – rozwój oraz Katedra Socjologii Zmiany Społecznej Akademii Pedagogiki Specjalnej  zapraszają na konferencję „Równość kobiet i mężczyzn na rynku pracy: oczekiwania i rzeczywistość” 8 kwietnia 2013 r., w godz. 16.00-20.00 (poniedziałek)   Miejsce: dawny budynek Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, …

Read more

Porozumienie o współpracy z Centrum na Europę i Eurazję im. Ronalda i Eileen Weiserów

ISS UW podpisał porozumienie o współpracy z Centrum na Europę i Eurazję im. Ronalda i Eileen Weiserów (The Ronald and Eileen Weiser Center for Europe and Eurasia) na Uniwersytecie Michigan w celu promocji wymiany naukowej i akademickiej w dziedzinie nauk społecznych. Mając na uwadze znaczenie współpracy międzynarodowej, WCEE i ISS planują wspierać wspólne projekty badawcze, wymianę publikacji naukowych i raportów, …

Read more

PGSW 2011 w ADS

Archiwum Danych Społecznych udostępniło zbiór danych i dokumentację Polskie Generalne Studium Wyborcze (PGSW) 2011, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk.

Read more

ISSP 2007, 2008, 2009 w ADS

Archiwum Danych Społecznych udostępniło zbiory danych i dokumentację International Social Survey Programme z lat: 2007 (Social Inequality IV), 2008 (Religion III) i 2009 (Leisure Time and Sports).

Read more

Nierówności społeczne i religijność w świetle wyników badań ISSP

Instytut Studiów Społecznych im. prof. Roberta B. Zajonca Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na konferencję naukową pt. „Nierówności społeczne i religijność w świetle wyników badań ISSP„. Konferencja odbędzie się we wtorek 8 stycznia 2013 r., w nowym gmachu BUW, ul. Dobra 56/66, sala 256. Start o godzinie 11.   W 2011 roku Ośrodek Badań Socjologicznych ISS udostępnił dane z dwóch kolejnych edycji …

Read more

Dziesięć procent bieli

17 grudnia 2012, godz. 18.00 w CSW (Zamek Ujazdowski) otwarcie wystawy „Dziesięć procent bieli” zrealizowanej przy udziale zespołu OBUZiNT ISS UW w ramach projektu Qlectives. [Klik]

Read more

Co powoduje, że niektóre transformacje społeczne są trwałe i głębokie?

Prof. Andrzej Blikle wraz z Instytutem Studiów Społecznych UW jako współorganizatorem merytorycznym spotkania zapraszają na wystąpienie dr Ryszarda Praszkiera „Co powoduje, że niektóre transformacje społeczne są trwałe i głębokie? Kapitał społeczny na przykładzie polskiej podziemnej Solidarności, amerykańskiego Ruchu Praw Obywatelskich oraz pokojowych przemian w Kraju Basków”. Spotkanie odbędzie się w ramach konwersatorium „Kompleksowe zarządzanie jakością” 13 grudnia 2012, czwartek, godz. …

Read more
Page 3 of 4«1234»