Aktualności

Aktualności

Nowa książka R.Praszkiera „”Empowering Leadership of Tomorrow”

Ryszard Praszkier wydał właśnie w wydawnictwie Cambridge University Press nową książkę pt. „Empowering Leadership of Tomorrow”. Polecamy i gratulujemy. Więcej: https://www.cambridge.org/core/books/empowering-leadership-of-tomorrow/DFB8E1A360467FF7886EB3EDC6EAB7AD

Read more

Agata Zysiak laureatką Narody Historycznej im. Moczarskiego

Serdeczne gratulacje dla Agaty Zysiak za zobycie Nagrody Historycznej im. Kazimierza Moczarskiego za książkę „Punkty za pochodzenie. Powojenna modernizacja i uniwersytet w robotniczym mieście” http://wyborcza.pl/7,155501,22756387,moczarski.html

Read more

Zaproszenie na seminarium „”Analiza pola władzy i wybranych pól akademickich: badanie struktur, dynamiki i homologii w perspektywie teorii P.Bourdieu”

ISS UW zaprasza do udziału w seminarium w ramach projektu badawczego „Ku socjologicznej teorii znaczenia: pole władzy i nauki społeczne w procesach semiozy” p.t. „Analiza pola władzy i wybranych pól akademickich: badanie struktur, dynamiki i homologii w perspektywie teorii P.Bourdieu” 8 grudnia 2017 r. (piątek) godz.15.ISS UW, ul. Stawki 5/7, Warszawa, Sala 417 (4 piętro, za szklanymi drzwiami) Program w załączeniu.Prosimy …

Read more

Nagrody dla Agaty Zysiak

Gratulujemy Agacie Zysiak wyróżnienia jej książki „Punkty za pochodzenie” http://www.nomos.pl/products/154/p/707 nagrodą za debiut książkowy https://www.coleurope.eu/news/bronislaw-geremek-prize-2017-awarded-dr-krzysztof-boroda oraz nominacji do narody za książkę historyczną im. Moczarskiego http://wyborcza.pl/7,155501,22506047,nagroda-historyczna-mo…

Read more

Konferencja „”Exit, Voice and Loyalty: Alternative Economic Models and Responses to Decline in Contemporary Society”,

Sekcja Socjologii Ekonomicznej i Oddział Warszawski PTS, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji UW oraz Instytut Studiów Społecznych UW zapraszają do udziału w międzynarodowej konferencji „Exit, Voice and Loyalty: Alternative Economic Models and Responses to Decline in Contemporary Society„, która odbędzie się w dniach 21 i 22 maja 2018 r. w Warszawie. Konferencja jest drugim …

Read more

Wiktor Soral obronił doktorat

Serdecznie gratulujemy Wiktorowi Soralowi, absolwentowi studiów dr-anckich w ISS UW, obrony doktoratu p.t. „Jakie aspekty indywidualnego i kolektywnego ‘Ja’ wyznaczają pozytywną samoocenę. Znaczenie perspektywy sprawcy i biorcy” napisanego pod kierunkiem prof. Mirosława Kofty. Streszczenie pracy: http://psych.strony.uw.edu.pl/…/Streszczenie_WiktorSoral.pdf

Read more

ISS otrzymał kategorię „”A”

Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN) dokonując oceny dorobku placówek naukowych w Polsce za lata 2013-2016 przyznał Instytutowi Studiów Społecznych im. Profesora Roberta Zajonca kategorię „A”, potwierdzając tym samym wysoki poziom prowadzonych w ISS badań i jego znaczący potencjał naukowy. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do uzyskania tej doskonałej oceny Instytutu!

Read more

Marta Marchlewska obroniła doktorat

Serdecznie gratulujemy obrony pracy doktorskiej Marcie Marchlewskiej, absolwentce studiów doktoranckich ISS, zdobywczyni licznych nagród i grantów. Jej praca doktorska p.t. „Pamięć autobiograficzna w służbie Ja: O roli wizualnego odtwarzania zagrażających wydarzeń z pamięci autobiograficznej” powstała pod kierunkiem prof. Mirosława Kofty, promotorem pomocniczym była Aleksandra Cichocka.

Read more

Agnieszka Mulak otrzymała grant NCN PRELUDIUM

Agnieszka Mulak otrzymała właśnie grant NCN typu PRELUDIUM na realizację projektu p.t. „Zmiana postaw pod wpływem kontaktu z przedstawicielem grupy obcej w środowiskach wirtualnych – Rozszerzenie zakresu hipotezy kontaktu na rzeczywistość gier komputerowych”. Serdecznie gratulujemy! Streszczenie projektu.

Read more

Dyskusja wokół książki „”Totem inteligencki”

Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk (IFIS PAN) i Instytut Studiów Społecznych im. Profesora Roberta Zajonca Uniwersytetu Warszawskiego (ISS UW) zapraszają na otwartą dyskusję wokół książki Rafała Smoczyńskiego i Tomasza Zaryckiego „Totem inteligencki: Arystokracja, szlachta i ziemiaństwo w polskiej przestrzeni społecznej” Komentarze wprowadzające do dyskusji z udziałem autorów wygłoszą prof. Zbigniew Mikołejko (IFIS PAN) i dr Michał Łuczewski (IS …

Read more

Call for papers „”OUT-MIGRATION AND CIRCULAR MIGRATION: IMPACTS ON REGIONS AND COMMUNITIES”

ISS, Regional Studies Association, EUROREG and Center for Migration Studies are co-organizing the conference „OUT-MIGRATION AND CIRCULAR MIGRATION: IMPACTS ON REGIONS AND COMMUNITIES” 11-12 September 2017 at University of Warsaw. Full call for papers here: MICaRD_Warsaw_2017_CFP  

Read more

Marta Marchlewska laureatką stypendium >START< FNP

Gratulujemy Marcie Marchlewskiej otrzymania stypendium START dla młodych naukowców przyznawanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej (FNP). Wyniki konkursu 2017

Read more

Zaproszenie na wykłady Maxa-Stephana Schulze (LSE) i Nikolausa Wolfa z Uniwersytetu Humboldta

Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytut Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego zapraszają 18 maja 2017 roku do Auli C Wydziału Nauk Ekonomicznych UW, ul. Długa 44/50 o godz. 13.00 na wykład Profesora Maxa-Stephana Schulze z Wydziału Historii Gospodarczej London School of Economics pt. Capital Market Integration in Europe, 1350-1800 oraz o godz. 15.00 na wykład Profesora Nikolausa Wolfa z Wydziału …

Read more

Totem inteligencki: Arystokracja, szlachta i ziemiaństwo w polskiej przestrzeni społecznej

Rafał Smoczyński & Tomasz Zarycki  Totem inteligencki: Arystokracja, szlachta i ziemiaństwo w polskiej przestrzeni społecznej Wydawnictwo Naukowe „Scholar” Warszawa 2017 Spis treści, księgarnia Książka poświęcona jest socjologicznej analizie miejsca, jakie w polskim społeczeństwie zajmują (poczynając od drugiej połowy XIX w.) arystokracja, szlachta i ziemiaństwo. Należy wszelako podkreślić, że nie jest to monografia historyczna. Zasadniczym celem tego studium jest próba wyjaśnienia …

Read more

Ryszard Praszkier Doktorem Habilitowanym

Rada Wydziału Psychologii przyznała 11 kwietnia 2017 Ryszardowi Praszkierowi z ISS UW stopień doktora habilitowanego. Serdecznie gratulujemy!

Read more

Oferta pracy dla doktoranta w projekcie realizowanym w ISS

Instytut Studiów Społecznych UW poszukuje studenta studiów doktoranckich do projektu OPUS 9 do projektu „Socjologiczna teoria znaczenia: pole władzy i nauki społeczne w procesach semiozy” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (NCN nr 2015/17/B/HS6/04161). Termin przyjmowania zgłoszeń 26 lutego. Szczegóły pod linkiem: Ogloszenie-2

Read more

Agata Zysiak realizuje projekt NCN typu FUGA w ISS

W ISS rozpoczęła realizację swojego projektu fundowanego przez NCN w ramach programu FUGA dr Agata Zysiak. Przez najbliższe trzy lata będzie ona pracować jako adiunkt w naszym instytucie nad tematem „Utracone miasta – deindustrializacja i klasa robotnicza w perspektywie porównawczej – Łódź (Polska) i Detroit (USA)„. Gratulujemy grantu i witamy w zespole ISS. Więcej informacji o projekcie na stronie NCN: …

Read more

Gra peryferyjna: Polska politologia w globalnym polu nauk społecznych

Ukazała się książka autorstwa Tomasza Warczoka i Tomasza Zaryckiego pt. „Gra peryferyjna: Polska politologia w globalnym polu nauk społecznych” (Wyd. Scholar) będaca wynikiem projektu badawczego wspieranego przez NCN prowadzonego w ISS UW. Więcej informacji i możliwość zakupu: http://scholar.com.pl/sklep.php?md=products&id_c=1&id_p=2617& Spis treści: http://scholar.com.pl/…/…/2617/470_TZarycki_Gra_rozbieg_.pdf Zapraszamy do lektury łącząc najlepsze życznia noworoczne!

Read more

Marta Marchlewska otrzymała stypendium ministra Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Marta Marchlewska, doktorantka z ISS UW, jako jedna z 8 doktorantów z Uniwersytetu Warszawskiego otrzymała stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok akademicki 2016/2017. Więcej informacji 

Read more

Monika Żychlińska otrzymała grant badawczy NCN

Monika Żychlińska otrzymała grant badawczy z Narodowego Centrum Nauki (NCN) na realizację w ISS projektu „Wobec piętna i niewidzialności. Polityka tożsamości Vietnam Women’s Memorial Project”. Gratulujemy! https://www.ncn.gov.pl/…/2016-03…/streszczenia/331022-pl.pdf

Read more

Polska jako peryferie

Tomasz Zarycki (red.) Polska jako peryferie Scholar Warszawa 2016 Autorzy podejmują pytanie o użyteczność kategorii peryferyjności w analizie położenia Polski w świecie, zarówno współcześnie, jak i w perspektywie historycznej. Odwołując się m.in. do teorii zależności oraz teorii systemu światowego, pokazują, jak peryferyjny lub półperyferyjny status naszego kraju wpływa na specyfikę procesów obejmujących przemiany gospodarcze, stosunki międzynarodowe, politykę naukową czy migracyjną. Badacze …

Read more
Page 1 of 41234»