Research programmes

WVS World Values Survey
Realizacja polskiej fali badania WVS w ramach projektu „Kształtowanie się społeczeństwa obywatelskiego a społeczne zaangażowanie i jego uwarunkowania w Polsce w perspektywie porównań międzykulturowych. Kierunki zmian i ich dynamika (kontynuacja udziału w projekcie WVS)” pod kierownictwem prof. dr hab. Renaty Siemieńskiej we współpracy z dr Anną Domaradzką.

ISSP International Social Survey Programme
Projekt „Polska w międzynarodowej perspektywie porównawczej: religijność i percepcja nierówności społecznych. Kontynuacja udziału Polski w Międzynarodowym Programie Badań Społecznych” (ISSP) – Religia III, Nierówności Społeczne IV” pod kierownictwem dr B. Cichomskiego. Termin rozpoczęcia realizacji projektu – 07.04. 2010. Realizację projektu zakończono zgodnie z terminem 06.02.2013.

PGSS Polski Generalny Sondaż Społeczny
Polski Generalny Sondaż Społeczny (PGSS) jest od 1992 roku jest stałym programem badań statutowych ISS UW.
Celem PGSS jest systematyczne monitorowanie trendów i skutków zmian społecznych w Polsce w tym także z międzynarodowej perspektywy porównawczej. Problematyka PGSS obejmuje badanie indywidualnych postaw, cenionych wartości, orientacji i zachowań społecznych, jak również systematyczny pomiar zróżnicowania społeczno-demograficznego, zawodowego, edukacyjnego i ekonomicznego reprezentatywnych grup i warstw społecznych w Polsce. Coroczny, a od 1997 roku dwu- trzyletni, cykl powtarzania badań, zachowujących porównywalne standardy metodologiczne i identyczne wskaźniki, umożliwia systematyczną analizę trendów społecznych. Pod tym względem PGSS jest od 20 lat jedynym powtarzalnym programem badania zmian systemowych w Polsce (1992-2011).
Istotnym celem programu jest niekomercyjne udostępnianie zbiorów danych i dokumentacji metodologicznej PGSS społeczności badaczy i studentom z nauk społecznych w Polsce oraz każdej zainteresowanej osobie i instytucji.