National projects

Projekty badawcze finansowane przez NCN – realizowane

indeksAgata Zysiak – “Trajectories of Postindustrial Cities from a Biographical Perspective: Detroit (USA) and Lodz (Poland) (2016-2019) [Grant FUGA]

indeksTomasz Zarycki – „Sociological theory of meaning: the field of power and social sciences in processes of semiosis” (2016-2019) [Grant OPUS]

indeks Anna Domaradzka – „Miasto oswojone? Warszawskie enklawy społecznej aktywności i ich geneza.” (2010-2014)

indeks Sabina Toruńczyk-Ruiz – „Relacje z sąsiadami, przywiązanie do sąsiedztwa i postawy wobec różnorodności a zróżnicowanie społeczne w miejscu zamieszkania.” (2012-…)

indeks Tomasz Zarycki – „Dualność peryferyjnego systemu nauki: studium przypadku nauk politycznych w Polsce.” (2012-2016)

indeks Andrzej Nowak – „Regulacyjna teoria wpływu społecznego.” (2012–2017) [Grant MAESTRO]

indeks Bogdan Zawadzki – „PTSD: Diagnoza Terapia Profilaktyka” (2013–2017) [Grant MAESTRO]

indeks Magdalena Roszczyńska-Kurasińska: Wpływ emocji na wybór strategii inwestycyjnych graczy giełdowych (2011-…)

indeks Karolina Lisiecka – „Dynamika interakcji w zespołach zadaniowych komunikujących się za pośrednictwem synchronicznych mediów komputerowych.” (2012-…)

indeks Katarzyna Samson – „Społeczne czynniki zwiększające zaufanie – perspektywa dynamiczna.” (2011-…)

Projekty badawcze finansowane przez NCN – zakończone

indeks Dominika Walczak, Anna Domaradzka – „Wartość autoteliczna i instrumentalna studiów doktoranckich w opinii doktorantów i absolwentów.” (2010-2012)

indeks Piotr Radkiewicz – „Autorytaryzm z perspektywy teorii tożsamości społecznej. Ujęcie zjawiska w kategoriach dynamicznego procesu wewnątrzgrupowego.” (2010-2012)

indeks Tomasz Zarycki – „Krytyczna analiza polskich dyskursów o ‘wschodzie’.” (2009-2011).

indeksTomasz Zarycki – „Symboliczne strategie kompensacji peryferyjności. Interdyscyplinarne studium polskich dyskursów tożsamości regionalnej i narodowej w wymiarze ‘zależności od centrum’)” (2006-2008)

indeksTomasz Zarycki – „Kapitał kulturowy a reprodukcja inteligencji w Polsce i w Rosji)” (2003-2006).