OBUZ Projects – Qlectives

Qlectives

Społecznie inteligentne systemy dla wytwarzania jakości (Qlectives-Socially Intelligent Systems for Quality)

Strona projektu: www

Partnerzy
Cel projektu
Zadania OBUZ w projekcie
Spotkania