OBUZ Projects – ICTeCollective

ICTeCollective

Sterowanie kolektywnymi zachowaniami społecznymi zachodzącymi dzięki technologiom informacyjnym. (ICTeCollective – Harnessing ICT-enabled collective social behaviour)
Strona projektu: www

Partnerzy
Cel projektu
Zadania OBUZ w projekcie
Spotkania