Center of Interdisciplinary Gender Studies

Team of the Centre of Interdisciplinary Gender Studies
Head of the Centre
Renata Siemieńska
Team
 • Monika Banach
 • Anna Cordes
 • Łukasz Dąbrowski
 • Anna Domaradzka
 • David Dueñas i Cid
 • Joanna Erbel
 • Joanna Jasińska
 • Viktoryia Lazareva
 • Marta Łazarowicz-Kowalik
 • Agnieszka Majcher
 • Ilona Matysiak
 • Filip Raciborski
 • Marzena Sochańska-Kawiecka
 • Dominika Walczak
Informacje o Ośrodku Badań Interdyscyplinarnych nad Społecznymi Problemami Płci
Lista osób wchodzących w skład ośrodka:
 • Prof. dr hab. Renata Siemieńska
 • dr Anna Domaradzka (adiunkt ISS)
 • dr Ilona Matysiak (współpracownik ISS)
 • dr Filip Raciborski (współpracownik ISS)
 • dr Agnieszka Majcher (współpracownik ISS)
doktoranci:
 • mgr M. Banach
 • mgr M. Sochańska
 • mgr A. Bugaj
 • mgr M. Łazarowicz-Kowalik
 • mgr J. Jasińska
 • mgr Ł. Dąbrowski
 • mgr V. Lazareva
 • mgr A. Cordes
Prace badawcze realizowane w 2010 roku
Członkowie zespołu brali udział w realizacji następujących projektów m.in. Komisji Europejskiej: "Evaluation Framework for the Evaluation of LLL Strategies in Europe" (finansowane ze środków zewn.); CINEFOGO Third Sector Organizations (TSOs) facing turbulent environments: the impact of commercialization on organizational legitimacy and the quality of services;
"Workcare Synergies". A support action with the aim of disseminating research findings of previous EU Framework Programme projects in the field of work-care? (finansowanie ze środków zewn.);
WILCO "Welfare innovations at the local level. In favour of cohesion" (Projekt 7PR KE); World Values Survey (badania o zasięgu światowym): "Kształtowanie się społeczeństwa obywatelskiego a społeczne zaangażowanie i jego uwarunkowania w Polsce w perspektywie porównań międzykulturowych. Kierunki zmian i ich dynamika (kontynuacja udziału w projekcie WVS)", wsparcie MNiSzW, projekt międzynarodowy niewspółfinansowany;
"ENRI-East. Interplay of European, National and Regional Identities: Nations between States along the New Eastern Borders of the European Union", FP7-SSH collaborative research project.
Cztery osoby prowadziły część swoich badań w ramach indywidualnie otrzymanych grantów z MNiSzW.
W roku 2010 w ramach zespołu Ośrodka miały miejsce dwie obrony prac doktorskich

Dominika Walczak – Wydział Filozofii i Socjologii UW, Instytut Socjologii, dn. 24 czerwca 2010 roku, promotor: prof. dr hab. Renata Siemieńska-Żochowska, tytuł pracy: Mobilność międzynarodowa studentów i kadry naukowej. Motywy, korzyści i koszty udziału

Filip Raciborski – Wydział Filozofii i Socjologii UW, Instytut Socjologii, październik 2010 r., promotor: prof. dr hab. Renata Siemieńska-Żochowska, tytuł pracy: Szanse kobiet w wyborach do Sejmu 2001-2007

Kierownik Ośrodka Badań nad Społecznymi Problemami Płci

2010: National Report on LLL and adult learning POLAND, Evaluation Framework for the Evolution of LLL Strategies in Europe, Project Number: 147760-LLP-2008-GR-KA1NLLS, http://efelse.iacm.forth.gr/docs/EFELSE_D3/EFELSE_D3_NR_PL.pdf (autorzy: Siemienska R., A.Domaradzka, D.Walczak)

Domaradzka A. (2010). Filling the Gaps? The Role of Civil Society on the Individual Level: The Case of Polish Women’s Organizations, w: M. Freise, M. Pyykkönen, E. Vaidelyte (eds) A Panacea for all Seasons? Civil Society and Governance in Europe, Baden-Baden: Nomos Publishers, s. 287-303.

Domaradzka A. (2010). Panem et Circenses? Sport Organizations in Poland from Historical and Political Perspectives, w: A. Zimmer, A. Evers (eds) Third Society Organizations Facing Turbulent Environments: Sports, Culture and Social Services in Germany, Italy, U.K., Poland, and Sweden, Baden-Baden: Nomos Publishers, s. 127-142.

2010: Krawczyk M., Smak M., Walczak D., Poverty, Exclusion and Faith-Based Organisations in Poland, w: Faith-Based Organisations and Social Exclusion in European Cities, http://www.facit.be/

Matysiak I., (2010), The meaning of tradition in the modern world: village representatives in Poland – institution in transition, IAMO Forum 2010, publikacja konferencyjna dostępna w Internecie: http://www.iamo.de/fileadmin/uploads/forum2010/papers_forum2010/Matysiak_IAMO_Forum_2010.pdf.

Matysiak I. (w druku), Mobilization of social civic activity in rural communities in Poland – the case study of village representatives’ initiatives, publikacja w ramach projektu COMPETE. Civilization Competences in Regional Perspective.

Matysiak I. (w recenzji), Bohaterowie drugiego planu: działalność sołtysów i sołtysek w kontekście “wiejskich” społeczności obywatelskich w Polsce, w: W. Misztal, A. Kościański