Anna Gąsior-Niemiec

dr Anna Gąsior-Niemiec
STANOWISKO/POSITION

Członek Ośrodka Badań nad Zmianą Społeczną i Mobilnością / Member of the Center for Social Change and Mobility Reserach

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE / RESEARCH INTERESTS

Specjalizuje się w socjologii polityki, socjologii przestrzeni i socjologii migracji. Zajmuje się również analizą dyskursu i krytyczną ekonomią polityczną.

Her academic interests are located mainly in the field of political sociology, sociology of space and sociology of migration. She is also interested in discourse analysis and critical political economy.

WYKSZTAŁCENIE/EDUCATION

Ukończyła studia magisterskie z zakresu socjologii (Central European University-Lancaster University) oraz filologii (filologię klasyczną na Uniwersytecie Jagiellońskim i filologię angielską na Uniwersytecie Śląskim). Tytuł doktora nauk humanistycznych w dziedzinie socjologii uzyskała w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

She graduated in sociology (Central European University-Lancaster University) and philology (the Jagiellonian University and the Silesian University). She received her PhD from the Institute of Philosophy and Sociology, Polish Academy of Sciences.

BADANIA/RESEARCH

Uczestniczyła w wielu projektach badawczych, m.in.: “RegioFutures” (2007-2012); “Discourses of (In)Security and Urban Development in Europe“ (2006-2007); “Connecting Excellence in Research on Governance in the European Union” (2004-2007); “The European Dilemma. Patterns of Institutional Discrimination of Migrants in Europe ‘XENOPHOB’” (2004-2005). Opublikowała kilkadziesiąt prac naukowych w kraju i zagranicą.

She took part in several research projects, including “RegioFutures” (2007-2012); “Discourses of (In)Security and Urban Development in Europe“ (2006-2007); “Connecting Excellence in Research on Governance in the European Union” (2004-2007); “The European Dilemma. Patterns of Institutional Discrimination of Migrants in Europe ‘XENOPHOB'” (2004-2005). She publishes regularly both in Poland and abroad.

PUBLIKACJE/PUBLICATIONS