Polish Social Data Archive

Archiwum Danych SpołecznychArchiwum Danych Społecznych działa w ramach Umowy o wspólnym prowadzeniu programu badawczego w zakresie archiwizacji danych społecznych, zawartej między Uniwersytetem Warszawskim a Instytutem Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, dnia 8 grudnia 2003 roku.

 

Podstawowymi celami programu badawczego są:
  • współtworzenie strategii rozwoju programu badawczego “archiwizacja danych społecznych”
  • nabywanie, rozwijanie, archiwizowanie i udostępnianie danych i dokumentacji służących kształceniu i badaniom w zakresie badań społecznych
  • programów szkoleniowych w powyższym zakresie
  • współpraca w celu pozyskiwania środków na realizację wyżej wymienionych przedsięwzięć.

Projekt badawczy jest realizowany w ramach działalności Ośrodka Badań Socjologicznych Instytutu Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. W ramach programu, Instytut Studiów Społecznych opracował standardy przygotowania zbiorów danych i dokumentacji oraz w porozumieniu z Instytutem Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, przygotował zasady deponowania danych i funkcjonowania samego Archiwum.

Przejdź do strony projektu