Statute

REGULAMIN INSTYTUTU STUDIÓW SPOŁECZNYCH
Rozdział 1. Postanowienia ogólne
Rozdział 2. Struktura organizacyjna Instytutu
Rozdział 3. Rada Naukowa Instytutu
Rozdział 4. Dyrektor Instytutu i jego zastępcy
Rozdział 5. Komisja Konkursowa
Rozdział 6. Administracja Instytutu
Rozdział 7. Finanse Instytutu