ISS

ISS

Instytut Studiów Społecznych im. Profesora Roberta B. Zajonca

Profesor Robert B. Zajonc

Amerykański psycholog społeczny polskiego pochodzenia uważany za jednego z twórców nowoczesnej psychologii społecznej profesor Zajonc przez ponad 50 lat prowadził badania nad związkami pomiędzy procesami emocjonalnymi i procesami poznawczymi m.in. nad zależnością kolejności urodzenia dziecka w rodzinie a jego poziomem IQ, związkiem pomiędzy myślą a uczuciem, psychologią a fizjologią organizmu człowieka.

Działalność

Prowadzenie badań interdyscyplinarnych i międzykulturowych, rozwijanie aktualnych teorii i tworzenia nowych modeli teoretycznych mających na celu integrację danych empirycznych, tworzenie standardowych narzędzi i metod analizy danych dla badan porównawczych, szkolenie studentów i młodych pracowników naukowych.

Więcej

Współpraca

Instytut Studiów Społecznych jest afiliowany przez Institute for Social Research (University of Michigan, Ann Arbor).

Sondaże

ISS prowadzi badania sondażowe związane ze zjawiskami społecznymi, politycznymi oraz ekonomicznymi.

Aktualności


Call for papers „”OUT-MIGRATION AND CIRCULAR MIGRATION: IMPACTS ON REGIONS AND COMMUNITIES”

ISS, Regional Studies Association, EUROREG and Center for Migration Studies are co-organizing the conference „OUT-MIGRATION AND CIRCULAR MIGRATION: IMPACTS ON REGIONS AND COMMUNITIES” 11-12 September 2017 at University of Warsaw. Full call for papers here: MICaRD_Warsaw_2017_CFP  

Więcej


Marta Marchlewska laureatką stypendium >START< FNP

Gratulujemy Marcie Marchlewskiej otrzymania stypendium START dla młodych naukowców przyznawanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej (FNP). Wyniki konkursu 2017

Więcej

Zaproszenie na wykłady Maxa-Stephana Schulze (LSE) i Nikolausa Wolfa z Uniwersytetu Humboldta

Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytut Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego zapraszają 18 maja 2017 roku do Auli C Wydziału Nauk Ekonomicznych UW, ul. Długa 44/50 o godz. 13.00 na wykład Profesora Maxa-Stephana Schulze z Wydziału Historii Gospodarczej London School of Economics pt. Capital Market Integration in Europe, 1350-1800 oraz o godz. 15.00 na wykład Profesora Nikolausa Wolfa z Wydziału …

Więcej

Totem inteligencki: Arystokracja, szlachta i ziemiaństwo w polskiej przestrzeni społecznej

Rafał Smoczyński & Tomasz Zarycki  Totem inteligencki: Arystokracja, szlachta i ziemiaństwo w polskiej przestrzeni społecznej Wydawnictwo Naukowe „Scholar” Warszawa 2017 Spis treści, księgarnia Książka poświęcona jest socjologicznej analizie miejsca, jakie w polskim społeczeństwie zajmują (poczynając od drugiej połowy XIX w.) arystokracja, szlachta i ziemiaństwo. Należy wszelako podkreślić, że nie jest to monografia historyczna. Zasadniczym celem tego studium jest próba wyjaśnienia …

Więcej

Ryszard Praszkier Doktorem Habilitowanym

Rada Wydziału Psychologii przyznała 11 kwietnia 2017 Ryszardowi Praszkierowi z ISS UW stopień doktora habilitowanego. Serdecznie gratulujemy!

Więcej

Oferta pracy dla doktoranta w projekcie realizowanym w ISS

Instytut Studiów Społecznych UW poszukuje studenta studiów doktoranckich do projektu OPUS 9 do projektu „Socjologiczna teoria znaczenia: pole władzy i nauki społeczne w procesach semiozy” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (NCN nr 2015/17/B/HS6/04161). Termin przyjmowania zgłoszeń 26 lutego. Szczegóły pod linkiem: Ogloszenie-2

Więcej